Hemsida
Om GravImm
Nyheter
Ansvariga
Deltagare
Kontaktinfo
Patientinfo
Länkar
Logga in
   

Välkommen till GravImm!

GravImm är ett webbaserat IT-system för mödravårdscentraler, specialistmödravårdskliniker, kvinnokliniker och transfusionsmedicinska laboratorier. Syftet med GravImm är att det ska vara möjligt att registrera klinisk information och laboratorieinformation på kvinnor som är erytrocyt- eller trombocytimmuniserade vid graviditet. Informationen kan sedan gemensamt bedömas av vårdgivare som arbetar vid olika kliniker på skilda fysiska platser. Kontroller och behandling kan planeras gemensamt och så mycket som möjligt skötas vid hemklinken.

De uppgifter som förs in i GravImm omfattas av samma sekretesskrav som journaluppgifter. Datasäkerheten har utformats i enlighet med patientdatalagen och Datainspektionens föreskrifter, och databasen har ett avancerat åtkomstskydd.

Nyheter
Ny ARG rapport om graviditetsimmunisering [2015-08-26]
En nationell arbetsgrupp bestående av obstetriker, neonatologer och transfusionsmedicinare har de senaste två åren arbetat med en ny ARG rapport om graviditetsimmunisering. Rapporten förväntas publiceras och ges ut av SFOG under hösten 2015 och innehåller en kunskapsuppdatering samt rekommendationer vad gäller handläggning av dessa graviditeter samt rekommendationer vad gäller screening i mödrahälsovården.