Hemsida
Om GravImm
Nyheter
Ansvariga
Deltagare
Kontaktinfo
Patientinfo
Länkar
Logga in
   

Nyheter

   
2015-08-26   Ny ARG rapport om graviditetsimmunisering
  En nationell arbetsgrupp bestående av obstetriker, neonatologer och transfusionsmedicinare har de senaste två åren arbetat med en ny ARG rapport om graviditetsimmunisering. Rapporten förväntas publiceras och ges ut av SFOG under hösten 2015 och innehåller en kunskapsuppdatering samt rekommendationer vad gäller handläggning av dessa graviditeter samt rekommendationer vad gäller screening i mödrahälsovården.
 
Början