Nyheter

 []

 []

 []

Läs mer

Välkommen


Registret är inte längre i bruk fr.o.m. 2018-01-01

Kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi

Gyn-KvalitetsRegistret, GKR, har startats för att upprätthålla en hög kvalitet inom kvinnosjukvården.

I registret dokumenteras ett antal faktorer rörande gynekologisk kirurgi som speglar kvaliteten på de behandlingar som ges. Genom registret kan man snabbt få en överblick om det visar sig att något inte är bra i en behandling alternativt om något går att förbättra. På så sätt kan man systematiskt utveckla vårdens kvalitet genom att granska rutiner och följa upp verksamhetens resultat. Kvaliteten mellan olika sjukhus kan jämföras och vissa uppgifter överförs till ett nationellt kvalitetsregister där jämförelse även kan göras med andra landsting.

Registret används av följande kvinnokliniker:

Danderyds Sjukhus

GynStockholm, S:t Göran 

Karlstad Centralsjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Nacka Aleris

Norrtälje Sjukhus

Octaviakliniken

Sabbatsberg Aleris

Södersjukhuset

Södertälje Sjukhus

Ultragyn Sophiahemmet

Visby Lasarett

   

  De operationer som registreras är gynekologiska operationer i bukhålan, både öppna bukoperationer och titthålsoperationer, operationer inuti livmodern, s.k. hysteroskopier samt urogynoperationer pga framfall och inkontinens. De uppgifter som registreras berör i huvudsak operationsmetod, eventuella komplikationer under och efter operationen samt vad man som patient tycker om resultatet av operationen. Beroende på vilken operation som är aktuell kan ett frågeformulär komma att skickas ut, ibland före men oftast efter operationen. De frågor som ställs avser det som rör den aktuella operationen.

  De ansvariga som handlägger uppgifterna har tystnadsplikt inom ramen för sekretesslagen. Dessutom gäller patientdatalagen och personuppgiftslagen. Man kan få sina uppgifter ändrade vid eventuella felaktigheter och har också rätt att inte bli registrerad. Vid frågor kan man vända sig till sin läkare eller sjuksköterska.

  Karolinska Universitetssjukhuset är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som insamlas och sjukhuset har också ett personuppgiftsombud som kan besvara eventuella frågor.

  Länk till Övningsdatabasen:

  http://www.medscinet.net/gyntest/

   

  Läs mer