SNR

ACCESS SKISSER

Dialysaccessdatabas migreras till SNR

Tidigare har det krävts en separat inloggning men efter januari 2014 är det samma som för SNR. Det innebär en del förändringar när det gäller administratörsbehörighet för de administratörer som tidigare arbetat enbart i DiAD.

På varje klinik finns 1-2 SNR lokaladministratörer som ger inloggningar till SNR så det är viktigt att ta kontakt med dessa för fortsatt samarbete.

Registrering av accessdata görs som tidigare av sjuksköterskor på hemodialysenheten eller på njurmottagningar. Accessen följs efter anläggningsdatum.

Informationstexter saknas men kommer snart.

Det är efter denna migrering en del nyheter och förbättringar:

 • PTA alternativen kan kombineras på ett nytt sätt.

  DEB är läkemedelsbärande ballong. DES är läkemedelsbärande stent

 • Mjuka nålar finns som alternativ
 • Produktnamn för graftmaterial och CDK registeras och väljs i en rullist.

  Företag registeras inte utan det kommersiella namnet, om ni är osäkra vilket det är stäm av med operatör på aktuellt opsjukhus. Saknas ett alternativ kontaktas SNR kansli.

 • Nytt alternativ för odling CDK spets: ej utförd

   

  Viktigt!

 • Accessen avslutas automatiskt när patienten registreras som avliden i SNR –ingen registering i DiAD och som tidigare avslutas instillation och användningsdefinition CDK automatiskt. Rutiner för registrering av avliden patient görs upplokalt med övriga SNR användare på kliniken.
 • Glöm inte att registrera Stickstart och Funktionsstart för att få rätt access på aktuella patienter i hemodialys.

Hitta patient

Gå till bevakning och välj listan ”Aktuella patienter i hemodialys” (nr 40) eller sök

patienten via sök/lista. Patienter som har en kärlaccess men ej går i hemodialys finns i bevakningslista 41.

Registrera i DiAD

Öppna DiAD mappen och välj den access du vill registrera på.  För att öppna upp ett nytt alternativ för en access väljer man ”Lägg till” under den aktuella accessen.

Välj ”Lägg till ny access” för en helt ny access.

Översikter

Översikt över patientens alla accesser-klicka på DiAD mappen

Översikt över en access- klicka på mappen för accessen. För att få mer detaljerad information om accessen klicka på ikonen papper och penna. Alla översikter kan skrivas ut.

Operatörer

”Operatörer” finns i rullister: operation Fistel/Graft och reoperation (samma lista), inläggning CDK och PTA. Om alternativ saknas kontaktas lokal administratör i SNR som kan justera listorna ”Operatörer” kan läggas till och vara synliga i olika listor och nya alternativkan läggas till. Nytt är nu att namnen i listorna är knutna till sjukhus. En operatör kan jobba på flera enheter.

Flytta mellan mottagningar.

Finns det flera mottagningar inom en klinik kan patienten flyttas så den tillhör rätt mottagning.

Patientlistor

I patientlistorna visas 20 rader på första sidan. För att se alla patienter kan antalet rader per sida ändras, skriv in totala antalet rader, uppdatera för att se hela listan.

Alla kolumner i patientlistor kan sorteras, markera den vita texten.

Utdata

DiAD rapport kommer senare att kunna väljas på menylisten, där kan ni gå in och få de fasta rapporterna som ni tidigare haft i DiAD.

Ytterligare rapporter kommer att utarbetas i OLAP delen och rapporter valfria listor, men det dröjer något.

Accesskisser

Finns under fliken Dokument (efter inloggning) och som länk överst på denna sida