SNR

Styrelse & kansli

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Anna-Lena Blom, Administrativ samordnare, kansli
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86, Stockholm
08-58587626

anna-lena.blom@sll.se

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Marie Evans, Styrelseledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86, Stockholm
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Susanne Gabara, Administrativ samordnare, kansli
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85, Jönköping
010 - 242 19 66

V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Håkan Hedman, Styrelseledamot
Njurförbundet

172 27, Sundbyberg
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Torbjörn Lundgren, Styrelseledamot
Transplantationskirurgiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86, Stockholm
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Agneta Pagels, Styrelseledamot
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76, Stockholm
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

KG Prütz, Styrelseledamot
Njursektionen, VO Internmedicin
Helsingborgs lasarett
251 87, Helsingborg
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Helena Rydell, Generalsekreterare
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86, Stockholm
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Staffan Schön, Styrelseledamot


,
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Mårten Segelmark, Styrelseledamot
Njurmedicinska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85, Lund
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Maria Stendahl, Ordförande
Medicin klin
Länssjukhuset Ryhov
551 85, Jönköping
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan

Namn:
Klinik:
Sjukhus:
Postnr, ort:
Telefon:
Fax:
E-post:

Gunilla Welander, Styrelseledamot
Njurmedicinska kliniken
Centralsjukhuset
651 85, Karlstad
V g se hemsidan
V g se hemsidan
V g se hemsidan