Styrelse

Namn:
Marie Evans, Styrelseledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
Håkan Hedman, Styrelseledamot
Klinik:
Njurförbundet
Sjukhus:
Postnr, ort:
172 27, Sundbyberg
Namn:
Torbjörn Lundgren, Styrelseledamot
Klinik:
Transplantationskirurgiska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
Agneta Pagels, Styrelseledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Postnr, ort:
171 76, Stockholm
Namn:
KG Prütz, Styrelseledamot
Klinik:
Njursektionen, VO Internmedicin
Sjukhus:
Helsingborgs lasarett
Postnr, ort:
251 87, Helsingborg
Namn:
Helena Rydell, Generalsekreterare
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
Mårten Segelmark, Styrelseledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Postnr, ort:
221 85, Lund
Namn:
Maria Stendahl, Ordförande
Klinik:
Medicinkliniken
Sjukhus:
Länssjukhuset Ryhov
Postnr, ort:
551 85, Jönköping
Namn:
Gunilla Welander, Styrelseledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Centralsjukhuset
Postnr, ort:
651 85, Karlstad