SNR

SDDB: s rapporter

2005
Rapport SDDB 2005 (pdf, 48 sidor)
Rapport SDDB 2005 med klinikdata som bilagor (pdf, 189 sidor)

Klinikdata (pdf)
HD – Dialysdosering
PD – Dialysdosering
HD – Access
HD – Blodtryck
PD – Blodtryck
HD och PD – Fosfat och PTH
HD – Anemibehandling
PD – Anemibehandling


2004
Rapporten SDDB 2004 (pdf-fil), version 2005-08-30 [Filens innehåll är identiskt med den tryckta versionens. Fler tryckta exemplar kan beställas, se Kontakt Info.]

Klinikdata
HD – version 2, 2005-05-13 (pdf-fil) [Fig 40 rättad, tidigare samma som fig. 39]
PD – version 1, 2005-05-26 (pdf-fil)


2003
Riksstämman 2003 PowerPoint – 0,3 MB

Klinikdata
HD 2003 pdf-fil – 0,4 MB
PD 2003 pdf-fil – 0,2 MB


2002
Rapporten SDDB 2002 (pdf-fil)
[Filens innehåll är identiskt med den tryckta versionens, endast omslag och sidnumrering skiljer. Fler tryckta exemplar kan beställas, se Kontakt Info.]

Andra dokument

Åtagande-/anmälningsblankett [Adress, se Kontakt info.]
Projektbeskrivning
Patientinformation
Användarmanual [Uppdaterad 2006-08-27]

[Om inget annat anges är dokumenten pdf-filer, som är nedladdningsbara. Klicka här om du behöver hämta gratisprogrammet Acrobat Reader, som behövs för läsning/utskrift av dessa filer.]

Riktlinjer

Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt (Nationella riktlinjer)
Treatment of adults and children with renal failure
Standards and audit measures (UK)
European Best Practice Guidelines – EBPG (EDTA/ERA)
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative – K/DOQI (USA)
KDIGO (Hemsida med nationella och internationella riktlinjer samlade och jämförda)

Länkar

Svensk Njurmedicinsk Förening
Svenska Nefrologsjuksköterskeföreningen
SRAU (SoS)
The Renal Association (UK) Hemsida med länkar till ett stort antal olika nefrologiska resurser.