SNR

Rapporter

Årsrapport 2019 med innehåll: Aktiv uremivård i Sverige 1991-2018. Njurbiopsi. Kronisk njursjukdom-CKD. Kärlaccess. Dialyskvalitet, Njurtransplantation och Patientrapporterade mått: RAND-36 är publicerad under punkt 1 nedan.

Resultat från dialystvärsnittsundersökningen 2007 finns under punkt 24 nedan. Senare års undersökningar finns för registrerade användare på fliken OLAP. 

 

 1. Årsrapport 2019
 2. Årsrapport 2018
 3. Årsrapport 2017
 4. Årsrapport 2016
 5. Årsrapport 2015
 6. Årsrapport 2014
 7. Årsrapport 2013
 8. Årsrapport 2012
 9. Årsrapport 2011
 10. Årsrapport 2019, ppt-bilder (välj spara för att använda filen)
 11. Årsrapport 2018, ppt-bilder (välj spara för att använda filen)
 12. Årsrapport 2017, ppt-bilder
 13. Årsrapport 2016, ppt-bilder
 14. Årsrapport 2015, ppt-bilder
 15. Årsrapport 2014, ppt-bilder
 16. Årsrapport 2013, CKD, ppt-bilder
 17. Årsrapport 2013, Epidemiologi, ppt-bilder
 18. Årsrapport 2013, Dialyskvalitet, ppt-bilder
 19. Årsrapport 2013, Kärlaccess, ppt-bilder
 20. Årsrapport 2013, Prognossimulering, ppt-bilder
 21. Aktiv uremivård i Sverige 1991-2011, ppt-bilder
 22. Kronisk njursvikt - CKD 2011, ppt-bilder
 23. Dialyskvalitet 2011, ppt-bilder
 24. Dialystvärsnittsundersökningen 2007
 25. CKD-delen, årsrapport 2009
 26. SGA7
 27. Aktiv uremivård i Sverige 1991 - 2010
 28. Aktiv uremivård i Sverige 1991 - 2009
 29. Aktiv Uremivård i Sverige 1991-2008
 30. Aktiv Uremivård i Sverige 1991-2007
 31. SDDB 2006 – rapport och tabeller med klinikdata (pdf)
 32. Länk till Öppna jämförelser 2008. Njursjukvården finns på sidorna 134-139.

Länkar till tidigare rapporter:

 1. SRAU
 2. SDDB

OLAP-rapporter

 1. Medelålder vid start
 2. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Gotlands län
 3. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Dalarnas län
 4. Patienter i dialys (HD/PD) eller medfungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Gävleborg
 5. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Hallands län
 6. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Jämtlands län
 7. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Jönköpings län
 8. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Kalmar län
 9. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Kronobergs län
 10. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Norrbottens län
 11. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Örebro län
 12. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Östergötlands län
 13. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Skåne län
 14. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Södermanlands län
 15. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Stockholms län
 16. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Uppsala län
 17. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Värmlands län
 18. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Västerbottens län
 19. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Västernorrlands län
 20. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Västmanlands län
 21. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Västra Götalands län
 22. Patienter i dialys (HD/PD) eller med fungerande transplantat per kvartal från 1991. Bosatta i Gävleborgs län
 23. Nyupptagna patienter årligen från 1990. Fördelade på första behandlingsform. Riket
 24. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Blekinge län
 25. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Dalarnas län
 26. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Gävleborgs län
 27. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Gotlands län
 28. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Hallands län
 29. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Jämtlands län
 30. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Jönköpings län
 31. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Kalmar län
 32. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Kronobergs län
 33. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Norrbottens län
 34. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Örebro län
 35. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Östergötlands län
 36. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Skåne län
 37. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Södermanlands län
 38. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Stockholms län
 39. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Uppsala län
 40. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Värmlands län
 41. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Västerbottens län
 42. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Västernorrlands län
 43. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Västmanlands län
 44. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Västra Götalands län
 45. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Örebro län
 46. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Uppsala län
 47. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Värmlands län
 48. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Västerbottens län
 49. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Västernorrlands län
 50. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Västmanlands län
 51. Avlidna patienter per år, behandlade med dialys eller transplanterad njure, Västra Götalands län
 52. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Riket
 53. 1.1.2b Aktuella CKD patienter uppdelat på CKD-stadium 2014, län
 54. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Bosatt inom GO vid start i RRT
 55. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Bosatt inom ST vid start i RRT
 56. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Bosatt inom UP vid start i RRT
 57. Nyupptagna patienter per år från 1991. Fördelade på första behandlingsform. Bosatt inom ML vid start i RRT
 58. Total dialysdos, inkl restfunktion, per vecka (95% CI)
 59. Andel med total dialysdos, inkl restfunktion, per vecka >2,1(95% CI)
 60. Andel med total dialysdos, inkl restfunktion, per vecka >2,1(95% CI) 2003-2019
 61. Total dialysdos, inkl restfunktion, per vecka (95% CI) 2003-2019