Contact info

Transfusionsmedicin
koordinator mödravård
C2 66 Huddinge
Karolinska University Hospital
te. 08-58585244
elisabeth.jalkesten@sll.se

Transfusionsmedicin
Agneta Wikman Överläkare
08-58585206

C2 66 Huddinge
Karolinska University Hospital


agneta.wikman@sll.se

Specialistmödravården
Gunilla Ajne Överläkare
k57, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
tel: 08-58587588
gunilla.ajne@sll.se

Centrum för Fostermedicin,
Nationellt centrum för intrauterina blodtransfusioner.
För att remittera patient för IUT, ring: 08-58581620.

Eleonor Tiblad, bitr överläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
eleonor.tiblad@sll.se

Koordinator Centrum för Fostermedicin,

08-58581620
fetaltherapy.karolinska@sll.se