News

Azalea och Freesia, Fas 3 studier för HDFN resp. FNAIT. Start 2024

2024-04-11

Centrum för Fostermedicin Karolinska fortsätter som ett av de internationella expertcentra som genomför kommande FAS 3 studie inom HDFN och FNAIT med Fc-receptor blockerare nipocalimab.

Studie Azalea inkluderar gravida kvinnor med tidigare svår HDFN där IUT har krävts eller barn fötts med anemi motsvarande Hb <0.84 MoM. Azalea planerar att starta i juli 2024.

Studie Freesia inkluderar gravida kvinnor med tidigare FNAIT, men utan ICH. Freesia har startat och inkludering kan ske from nu i april 2024.

Läkemedlet nipocalimab blockerar transporten av hemolytiska IgG antikroppar till fostret och målet är att signifikant fetal anemi eller trombocytopeni inte ska utvecklas. Syftet med studien är att studera effektiviteten och säkerheten med läkemedlet hos dessa högriskpatienter. Randomisering sker 2:1 för nipocalimab respektive placebo. Vill du veta mer om studien eller har en patient som är intresserad att delta, så kontakta ansvarig forskare i Sverige Dr Gunilla Ajne, gunilla.ajne@regionstockholm.se , 08-12386953, mobil 073-9309670.