Welcome

Välkommen till GravImm!

GravImm är ett webbaserat IT-system för mödravårdscentraler, specialistmödravårdskliniker, kvinnokliniker och transfusionsmedicinska laboratorier. Syftet med GravImm är att det ska vara möjligt att registrera klinisk information och laboratorieinformation på kvinnor som är erytrocyt- eller trombocytimmuniserade vid graviditet. Informationen kan sedan gemensamt bedömas av vårdgivare som arbetar vid olika kliniker på skilda fysiska platser. Kontroller och behandling kan planeras gemensamt och så mycket som möjligt skötas vid hemklinken.

De uppgifter som förs in i GravImm omfattas av samma sekretesskrav som journaluppgifter. Datasäkerheten har utformats i enlighet med patientdatalagen och Datainspektionens föreskrifter, och databasen har ett avancerat åtkomstskydd.

More

Headlines

Azalea och Freesia, Fas 3 studier för HDFN resp. FNAIT. Start 2024 [2024-04-11]

Centrum för Fostermedicin Karolinska fortsätter som ett av de internationella expertcentra som genomför kommande FAS 3 studie inom HDFN och FNAIT med Fc-receptor blockerare nipocalimab.

Studie Azalea inkluderar gravida kvinnor med tidigare svår HDFN där IUT har krävts eller barn fötts med anemi motsvarande Hb <0.84 MoM. Azalea planerar att starta i juli 2024.

Studie Freesia inkluderar gravida kvinnor med tidigare FNAIT, men utan ICH. Freesia har startat och inkludering kan ske from nu i april 2024.

Läkemedlet nipocalimab blockerar transporten av hemolytiska IgG antikroppar till fostret och målet är att signifikant fetal anemi eller trombocytopeni inte ska utvecklas. Syftet med studien är att studera effektiviteten och säkerheten med läkemedlet hos dessa högriskpatienter. Randomisering sker 2:1 för nipocalimab respektive placebo. Vill du veta mer om studien eller har en patient som är intresserad att delta, så kontakta ansvarig forskare i Sverige Dr Gunilla Ajne, gunilla.ajne@regionstockholm.se , 08-12386953, mobil 073-9309670.

More