Välkommen

Välkommen till GravImm!

GravImm är ett webbaserat IT-system för mödravårdscentraler, specialistmödravårdskliniker, kvinnokliniker och transfusionsmedicinska laboratorier. Syftet med GravImm är att det ska vara möjligt att registrera klinisk information och laboratorieinformation på kvinnor som är erytrocyt- eller trombocytimmuniserade vid graviditet. Informationen kan sedan gemensamt bedömas av vårdgivare som arbetar vid olika kliniker på skilda fysiska platser. Kontroller och behandling kan planeras gemensamt och så mycket som möjligt skötas vid hemklinken.

De uppgifter som förs in i GravImm omfattas av samma sekretesskrav som journaluppgifter. Datasäkerheten har utformats i enlighet med patientdatalagen och Datainspektionens föreskrifter, och databasen har ett avancerat åtkomstskydd.

Läs mer

Nyheter

Unity studien pågår fortfarande [2019-08-21]

Centrum för Fostermedicin Karolinska ingår nu som ett av ett fåtal internationella expertcentra som genomför Unity studien. Det är en klinisk fas 2 studie på ett nytt läkemedel till RhD och Kell  immuniserade gravida kvinnor med hög risk för tidigt debuterande HDFN och risk för behov av tidiga intrauterina blodtransfusioner till fostret. Läkemedlet blockerar transporten av hemolytiska IgG antikroppar till fostret och målet är att intrauterina blodtransfusioner inte ska behövas. Syftet med studien är att studera både effektiviteten och säkerheten med läkemedlet hos dessa högriskpatienter. Vill du veta mer om studien, så kontakta ansvarig forskare i Sverige Dr Eleonor Tiblad: eleonor.tiblad@regionstockholm.se , mobil 0709-821752. Du kan också läsa mer om studien på https://unityhdfn.com/. Under fliken Patientinformation finns också en patientinformation att ladda ner och skriva ut.

Läs mer