Nyheter

Unity studien pågår fortfarande

2019-08-21
Centrum för Fostermedicin Karolinska ingår nu som ett av ett fåtal internationella expertcentra som genomför Unity studien. Det är en klinisk fas 2 studie på ett nytt läkemedel till RhD och Kell  immuniserade gravida kvinnor med hög risk för tidigt debuterande HDFN och risk för behov av tidiga intrauterina blodtransfusioner till fostret. Läkemedlet blockerar transporten av hemolytiska IgG antikroppar till fostret och målet är att intrauterina blodtransfusioner inte ska behövas. Syftet med studien är att studera både effektiviteten och säkerheten med läkemedlet hos dessa högriskpatienter. Vill du veta mer om studien, så kontakta ansvarig forskare i Sverige Dr Eleonor Tiblad: eleonor.tiblad@regionstockholm.se , mobil 0709-821752. Du kan också läsa mer om studien på https://unityhdfn.com/. Under fliken Patientinformation finns också en patientinformation att ladda ner och skriva ut.