Information till patienter

Erytrocytimmunisering under graviditet innebär att du som är gravid har antikroppar i ditt blod mot en viss typ eller flera typer av antigen på röda blodkroppar (erytrocyter). Dessa antigen kan ingå i olika blodgrupperingssystem. De mest kända blodgrupperingssystemen är AB0 och Rhesus, men det finns ett flertal andra också. Dessa antikroppar har endast betydelse om fostret du bär på uttrycker det aktuella antigenet på sina röda blodkroppar. Anlag för antigen nedärvs både från mamma och pappa och därför brukar man ta blodprov på båda föräldrarna för att bedöma risken för fostret. Om fostret bedöms uttrycka det antigen som mamman har antikroppar mot så brukar man följa upp det under graviditeten. Många antikroppar är ofarliga för det väntade barnet, men det finns vissa typer av antikroppar som kan orsaka blodbrist hos fostret under graviditeten och allvarlig nyföddhetsgulsot hos barnet efter födelsen. Vid dessa typer av erytrocytimmunisering så följs graviditeten med tätare kontroller med blodprovtagning av mamman och ibland en särskild typ av ultraljudsundersökningar av fostret. Mer ovanligt är att fostret får en uttalad blodbrist och behöver blodtransfusioner under graviditeten. De kvinnor vars foster bedöms vara i behov av blodtransfusioner remitteras till Centrum för Fostermedicin (CFM), Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Mer information till dig som ska komma till oss för detta finns nedan, samt på CFMs hemsida (se Länkar).

Erytrocytantikroppar hos mamman orsakar inte sjukdom hos henne själv. Skulle du själv behöva blodtransfusion så behöver man dock anpassa det givna blodet beroende på vilka antikroppar du har.