Aktuellt

2023-03-20

OBS! Webbinariumet 25 maj (access) är flyttat till 1 juni

2023-03-09

ckd och access rapporter i olap är uppdaterade för 2022 

2023-02-15

Nya blanketter för uppföljning biopsi och HIF finns nu under dokumentationsfliken

2023-02-07

uppdaterad blankett biopsi nativ njure finns under dokument

2023-01-30

Datum och ämne för alla webinarium för 2023 finns under dokument

2022-12-22

Special läkemedels HIF som införs 2023, protokoll insättning finns under dokument

2022-10-21

Årsrapport 2022 med tillhörande PowerPointbilder finns nu publicerat under fliken Publikationer

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.