Aktuellt

2020-06-18

Välkommen till vår nya hemsida! 

  • V.30 - 31 har kansliet semesterstängt
  • 15/9 - 15/10 Tvärsnittsundersökning dialyspatienter
  • 26/11 planerar vi för det årliga mötet "Kvalitet i njursjukvården"Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-585 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners