SNR

 
Välkommen till Svenskt Njurregister!

Njursviktsregistret ger möjlighet att:

  • Följa patienter med kronisk njursvikt, dialysbehandling och transplanterad njure, för att säkerställa att riktlinjer för omhändertagande och behandling av dessa patienter följs i möjligaste mån.
  • Följa progress av njurinsufficiensen hos den enskilda patienten och hela patientmaterialet och studera olika åtgärders inverkan på progresstakten.
  • Underlätta arbetet med identifikation och behandling av riskfaktorer för framtida morbiditet och mortalitet.
  • Underlätta och förbättra planeringen av framtida aktiv uremivård.
  • Förbättra njursjukvården i landet genom att varje enhet kan jämföra sina kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga deltagande kliniker. 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting Dialysaccessdatabasen Svensk Njurmedicinsk Förening Njurförbundet Landstinget i Jönköpings län Svensk Transplantationsförening Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening