Aktuellt

2022-11-29

PD resultatet från åretstvärsnitt finns nu i Olap/PD rapporter

2022-11-24

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Kvalitet i njursjukvården 1/12 som i år hålls på Läkaresällskapet i Stockholm samt digitalt via Zoom. Anmäl senast 28/11 till Susanne Gabara, snr@rjl.se eller 010-2421966, uppge om ni vill deltaga på plats eller via länk.

2022-10-21

Årsrapport 2022 med tillhörande PowerPointbilder finns nu publicerat under fliken Publikationer

2022-10-10

Anna-Lena på Kansliet har nytt telefon nr from 10 okt 08-123 876 26

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.