Aktuellt

2024-02-08

Alla årets webinarium datum är nu klart, finns under dokument/webinarium efter inloggning

2024-02-01

Uppdaterade HIF blanketter finns nu under dokument/specialläkemedel efter inloggning

2023-12-15

Resultat från 2023 års tvärsnittsundersökning finns nu efter inloggning i Olap.

2023-09-26

Årsrapport 2023 finns nu att läsa under fliken Publikationer på hemsidan. Powerpointbilder för årsrapportens samtliga tabeller och diagram finns också för nedladdning.

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.