Aktuellt

2023-09-26

Årsrapport 2023 finns nu att läsa under fliken Publikationer på hemsidan. (Powerpointbilder kommer att läggas upp senare).

2023-09-26

Just nu pågår vår årliga tvärsnittsundersökning, se information om denna på vår startsida efter inloggning.

2023-09-01

Blankett för nutritionsdelen finns nu under dokument efter inloggning.

2023-09-01

Blankett HIF uppföljning finns nu en justerad version under dokument (efter inloggnng)

2023-05-19

Nya blanketter för insättning och uppföljning av tolvaptan finns nu under dokument efter inloggning.

2023-01-30

Datum och ämne för alla webinarium för 2023 finns under dokument efter inloggning.

2022-12-22

Specialläkemedel HIF som införs 2023, protokoll-insättning finns under dokument (efter inloggning).

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.