Aktuellt

2021-09-16

Planerade workshoppar   7 okt, 11 nov och 9 dec
Inbjudningar kommer skickas ut ca 1 mån innan.

2021-09-16

Inbjudan till workshop i oktober finns nu under fliken dokument

2021-09-15

Ny HD mall i dialysdelen finns under dokument

2021-09-02

Ny Manual för nutritionsdelen finns nu under dokument

2021-08-27

2/12 planeras för det årliga mötet Kvalitet i njursjukvården, denna gång via länk. Mer information kommer.

2021-08-26

15/9 - 15/10 Tvärsnittsundersökning dialyspatienter

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-585 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.