Aktuellt

2020-11-04

Möte Kvalitet i njursjukvården inställt

2020-10-27

I planeringen har vi ändrat beslut form från avstår till konservativ behandling

2020-09-11

Nu kan man registrera katetervila på PD katetrarna med start och avslutningsdatum och dagarna räknas bort i funktionsdagar i fasta rapporten/accesser nr 15

2020-08-28

Två nya bevakningslistor 47 och 48

Ny teknik går att fylla i på fistel/graft operation och CDK inläggning

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-585 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners