Aktuellt

2023-05-19

Nya blanketter för insättning och uppföljning av tolvaptan finns nu under dokument.

2023-02-15

Nya blanketter för uppföljning biopsi och HIF finns nu under dokumentationsfliken

2023-02-07

uppdaterad blankett biopsi nativ njure finns under dokument

2023-01-30

Datum och ämne för alla webinarium för 2023 finns under dokument

2022-12-22

Special läkemedels HIF som införs 2023, protokoll insättning finns under dokument

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.