Aktuellt

2021-11-24

Nästa workshop 9 dec (Utdata)
Inbjudan finns under dokument

2021-11-24

Resultat från 2021 års  tvärsnittsundersökning HD finns nu i Olap.  PD resultatet hoppas bli klara inom denna vecka.

2021-11-18

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Kvalitet i Njursjukvården 2/12 som i år hålls via länk. Anmäl dig senast 25/11 till Susanne Gabara, snr@rjl.se 

2021-09-23

Inloggningsproblemet i Rand 36 ska nu vara åtgärdat

2021-09-15

Ny HD mall i dialysdelen finns under dokument

2021-09-02

Ny Manual för nutritionsdelen finns nu under dokument

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-585 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.