Aktuellt

2023-12-05

Justerad blankett biopsi nativ njure med diagnoslista finns nu under dokument efter inloggning

2023-12-04

Sista webbinariumet 2023 ämne access torsdag 7/12 14.00 anmälan till anna-lena.blom@regionstockolm.se för en länk

2023-12-04

PD Tvärsnittsdata resultat 2023 finns nu i Olap

2023-11-21

Är bevakningslista 26 tom?

Det finns drygt 250 patienter kvar som inte har blivit registrerade ännu. Sista registreringsdagen var 15 nov så se till att göra det snarast, Tack

2023-09-26

Årsrapport 2023 finns nu att läsa under fliken Publikationer på hemsidan. Powerpointbilder för årsrapportens samtliga tabeller och diagram finns också för nedladdning.

2022-12-22

Specialläkemedel HIF som införs 2023, protokoll-insättning finns under dokument (efter inloggning).

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-123 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.