Aktuellt

2021-04-29

Digital Workshop i SNR 27 maj 2021 (Accesser), se inbjudan under dokument

2021-03-24

Planerade workshopar  27 maj, 26 aug, 16 sept, 7 okt, ? nov och ? dec
Inbjudningar kommer skickas ut ca 1 mån innan.

2021-02-17

HD Tvärsnittsdata resultat 2020 finns nu i Olap

2021-02-02

Uppdaterade blanketter för biopsi nativ njure och uppföljning finns nu under dokument.

2020-12-07

PD Tvärsnittsdata resultat 2020 finns nu i Olap

Välkommen till
Svenskt Njurregister

Njurregistret ger möjlighet att:

Kontakt

E-post:
snr@rjl.se
Telefon:
010-242 19 66, 08-585 876 26
Adress:
Svenskt Njurregister, Medicinexpedition Plan 5,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Samarbetspartners

Vi följer de tillgänglighetsdirektiv som finns för offentliga webbplatser i Sverige. Vi ser till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd, och att användaren fritt kan ändra på text oberoende av dataskärms storleken.