Dialysaccess

Accessen till kärlbanan är livlinan för en patient i hemodialys, en patient som får en fistel istället för en CDK (central dialyskateter) går en hälsosammare behandling till mötes. En fistel anläggs antingen med egna kärl (AVF) eller med syntetiskt material (AVG), det blir ett kraftigt kärl för att ge tillräckligt blodflöde till dialysmaskinen. Både AVF och AVG kan kräva olika typer av åtgärder för att fungera optimalt, det vara en ny operation eller en vidgning av kärlen. CDK är en plastslang av polyuretanmaterial som anläggs via halskärlen, fördelen med den är att den kan användas för dialys direkt men nackdelen är att man ser en högre infektionsrisk och att förträngningar i stora kärl kan utvecklas. Rekommendationer i internationella riktlinjer är att så många patienter som möjligt ska erhålla dialys via en AVF eller AVG. Det är en kvalitetsmarkör för god dialysvård. Det finns dock patientgrupper exempelvis vid hjärtsvikt där en CDK rekommenderas i första hand.

Aktuell accessfördelning i riket

Aktuell accessfördelning i riket.

Andel AVF och AVG per enhet [antal patienter] i tvärsnittsundersökningen 2018

Andel AVF och AVG per enhet [antal patienter] i tvärsnittsundersökningen 2018.

Att starta hemodialys med en fungerande AVF eller AVG är ett mål men det ser olika ut i landet, på vissa enheter får samtliga eller en majoritet av alla patienter sin första dialys via en CDK oavsett ålder eller diagnos. Det tyder på brister i planeringen, otillräckliga resurser exempelvis när det gäller kirurgi och är ett viktigt förbättringsområde inte minst med tanke på att överlevnaden av en AVF/AVG är försämrad om en CDK är anlagd först. Ett fungerande accessteam med samarbete mellan läkare, sjuksköterskor på njurmottagningar och dialysenheter med röntgen, klinisk fysiologi och kirurgenheter kan vara en viktig faktor för förbättrat resultat.

Typ av access vid första hemodialysbehandling fördelat per enhet

Typ av access vid första hemodialysbehandling fördelat per enhet. Om patienten har en fungerande access sedan tidigare och startas igen i hemodialys efter exempelvis en njurtransplantation så finns inte den med i denna figur.

Accessdelen i SNR ger en möjlighet för kontinuerlig uppföljning av resultat.