Njurbiopsi

En njurbiopsi innebär att ett vävnadsprov tas från ena njuren för undersökning i mikroskop. Detta görs för att fastställa vilken form av njursjukdom som personen har, biopsin ger samtidigt ofta viktig information om sjukdomens svårighetsgrad och prognos. Registerdelen startades 2015, men resultat från äldre biopsier kan matas in; detta har gjorts systematiskt vid vissa sjukhus. Uppföljning hur det gått efter biopsin på längre sikt bör också registreras, vi rekommenderar att detta görs 1, 5 och 10 år efter biopsin. Njurbiopsi är speciellt viktigt för diagnos av inflammatoriska njursjukdomar, hur dessa sjukdomar behandlats registreras också vid uppföljning. Hur det går på riktigt lång sikt kan vi följa genom samkörningar med befolkningsregistret och övriga delar av SNR

Figur 1. Antalet njurbiopsier per miljon invånare och år fördelat mellan landets sjukvårdsregioner, förutom Dalarna som inte ännu registrerat något från sin biopsiverksamhet

 

Figur 2. Andelen biopsier med komplikationer och andelen misslyckade biopsier (<7 glomeruli) de senaste 4 åren (2018-2021) för regioner med minst 50 biopsier registrerade under denna tid. Här registreras endast komplikationer som medfört en aktiv åtgärd från sjukvården, men det kan räcka med en enkel tablett mot smärta efter sticket