Epidemiologi

Svenskt Njurregister har sitt ursprung i det som en gång kallades Svenskt Register för Aktiv Uremivård. Det ursprungliga syftet var att registrera samtliga patienter med någon form av njurersättningsterapi, så kallad aktiv uremivård, det vill säga olika former av dialys och njurtransplantation. I denna del av registret finns data från 60-talets första njurtransplantationer fram till en närmast heltäckande bild av den njurersättningsbehandling som ges i Sverige idag.

Från att behandling var förbehållen ett fåtal patienter kan man nu erbjuda dialysbehandling eller transplantation till alla patienter som bedöms ha nytta av den. Den stora expansionen skedde på 90-talet och numera sker en blygsam årlig ökning av antalet patienter.

Antal patienter i aktiv uremivård 1991–2018

Antal patienter i aktiv uremivård 1991–2018. Observera ändrad tidsskala.

De transplanterade utgör störst andel av patienter i behandling, omkring 60 %. Patienterna rör sig under sin livstid ofta mellan de olika behandlingsalternativen vilket illustreras i nedanstående figur.

Flödesschema över hur patienter rör sig mellan de olika behandlingsformerna

Flödesschema över hur patienter rör sig mellan de olika behandlingsformerna.