Styrgrupp

Namn:
Ursa Bonnevier, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Gävle sjukhus
Postnr, ort:
803 24, Gävle
Namn:
Marie Evans, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
Frida Fondelius, Styrgruppsledamot
Klinik:
Sektionen för njurmedicin
Sjukhus:
Skånes Universitetssjukhus
Postnr, ort:
205 02, Malmö
Namn:
Håkan Hedman, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njurförbundet
Sjukhus:
Postnr, ort:
172 27, Sundbyberg
Namn:
Aline Kåveryd Hult, Styrgruppsledamot
Klinik:
Transplantationscentrum
Sjukhus:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Postnr, ort:
413 45, Göteborg
Namn:
Torbjörn Lundgren, Styrgruppsledamot
Klinik:
Transplantationskirurgiska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
KG Prütz, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njursektionen, VO Internmedicin
Sjukhus:
Helsingborgs lasarett
Postnr, ort:
251 87, Helsingborg
Namn:
Helena Rydell, Generalsekreterare
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Postnr, ort:
141 86, Stockholm
Namn:
Mårten Segelmark, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Postnr, ort:
221 85, Lund
Namn:
Maria Stendahl, Ordförande
Klinik:
Medicinkliniken
Sjukhus:
Länssjukhuset Ryhov
Postnr, ort:
551 85, Jönköping
Namn:
Gunilla Welander, Styrgruppsledamot
Klinik:
Njurmedicinska kliniken
Sjukhus:
Centralsjukhuset
Postnr, ort:
651 85, Karlstad