Transplantation

Njurtransplantation har utförts i Sverige sedan 1964. Idag har mer än 17 000 transplantationer utförts och mer än 6000 personer lever med ett fungerande njurtransplantat. Årligen görs totalt mellan 400 och 500 transplantationer i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Ungefär 30 % av dessa är med levande givare, övriga med avliden. Sedan år 2000 har det skett en ökning med ungefär 50 % av antalet ingrepp. Samtliga genomförda transplantationer (på i Sverige skrivna personer) finns registrerade i Svenskt Njurregister. Där finns all grunddata rörande tiden fram till transplantation, när patienten transplanterades, med vilket typ av donator samt ifall personen lever och om transplantatet fungerar. Detta gäller alla i Sverige. Stockholm och Uppsala registrerar ytterligare detaljerad data i SNR, övriga center i egna separata register.

 

Allmänt sett går det bättre och bättre. Njurtransplantaten fungerar längre och längre trots att behandlingen erbjuds allt äldre och sjukare patienter.  SNRs bredd och höga täckningsgrad gör att vi på ett effektivt sätt kan se om resultaten på något sätt skulle ändras.