Accesskisser

  1. Primär operation: Höger
  2. Primär operation: Vänster
  3. Endovaskulär intervention: Höger
  4. Endovaskulär intervention: Vänster
  5. Öppen reoperation/revision: Höger
  6. Öppen reoperation/revision: Vänster