SNR

Det är problem med inloggning med tjänstekort för en del landsting, när du inte kommer längre vid inloggningen tryck då på F5 tills du är inne.
 

Välkommen till Svenskt Njurregister!

Njursviktsregistret ger möjlighet att:

  • Följa patienter med kronisk njursvikt, dialysbehandling och transplanterad njure, för att säkerställa att riktlinjer för omhändertagande och behandling av dessa patienter följs i möjligaste mån.
  • Följa progress av njurinsufficiensen hos den enskilda patienten och hela patientmaterialet och studera olika åtgärders inverkan på progresstakten.
  • Underlätta arbetet med identifikation och behandling av riskfaktorer för framtida morbiditet och mortalitet.
  • Underlätta och förbättra planeringen av framtida aktiv uremivård.
  • Förbättra njursjukvården i landet genom att varje enhet kan jämföra sina kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga deltagande kliniker. 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting Dialysaccessdatabasen Svensk Njurmedicinsk Förening Njurförbundet Landstinget i Jönköpings län Svensk Transplantationsförening Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening